hop-phong-ban-tong-ket-6-thang-dau-năm-2020-tech-moss.jpg

30/06/2020

(TECH MOSS) Ngày 30/06, tại văn phòng Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Moss đã diễn ra buổi họp Tổng kết 6 tháng đầu năm 2020. Trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tech Moss tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi tổng kết

Chủ tịch HĐQT- anh Đặng Trần Thùy phát biểu tại buổi Tổng kết

Chủ tịch HĐQT- anh Đặng Trần Thùy phát biểu tại buổi Tổng kết

Anh Trần Mạnh Cường- Giám đốc Công ty nhận xét về tình hình 6 tháng đầu năm

Anh Trần Mạnh Cường- Giám đốc Công ty nhận xét về tình hình 6 tháng đầu năm

Các phòng ban đưa ra báo cáo và lên kế hoạch mục tiêu

Các phòng ban đưa ra báo cáo và lên kế hoạch mục tiêu

Techmoss.vn

dao-tao-phan-mem-moi-tech-moss.jpg

22/06/2020

(TECH MOSS) Ngày 19/6, tại phòng họp chung của Tech Moss đã diễn ra buổi đào tạo định kỳ về sản phẩm Moss Clinic cho phòng Marketing, Kinh doanh và Triển khai.

Nhằm giúp nhân viên hiểu sâu hơn về phần mềm, các bản cập nhật, Phòng Nhân sự-Đào tạo đã tổ chức một buổi training về phần mềm mới. Đối tượng tham gia là nhân viên các phòng Marketing, Kinh doanh và Triển khai.

Phần mềm quản lý nhà thuốc Moss Pharma là một sản phẩm mang đến nhiều cải tiến, thuận tiện cho nhà thuốc. Với việc hiểu sâu về phần mềm, các nhân viên thuộc mọi bộ phận Tech Moss sẽ có thể hỗ trợ khách hàng tốt hơn. Sau đâu là một số hình ảnh tại buổi đào tạo.

Một số hình ảnh tại buổi đào tạo

Nhân viên Kinh doanh, Marketing, Triển khai tham dự buổi đào tạo

Nhân viên Kinh doanh, Marketing, Triển khai tham dự buổi đào tạo

Phần mềm quản lý nhà thuốc được nâng cấp tính năng mới

Phần mềm quản lý nhà thuốc được nâng cấp tính năng mới

Tech Moss sẽ tung ra nhiều sản phẩm đột phá trong thời gian tới

Tech Moss sẽ tung ra nhiều sản phẩm đột phá trong thời gian tới

Không khí nghiêm túc tại buổi training

Không khí nghiêm túc tại buổi training

Các anh/chị trao đổi thông tin phản hồi của Khách hàng tới Ban lãnh đạo

Các anh/chị trao đổi thông tin phản hồi của Khách hàng tới Ban lãnh đạo

Phần mềm Tech Moss nỗ lực hoàn thiện từng ngày để phục vụ tốt hơn

Phần mềm Tech Moss nỗ lực hoàn thiện từng ngày để phục vụ tốt hơn

Techmoss.vn

Thông tin liên hệ


Fanpage

Copyright by Tech Moss 2020. All rights reserved.

Liên hệ