0123456789001234567890012345678900123456789001234567890+

Dự án đã hoàn thành


012345678900123456789001234567890+

Nhân viên kinh nghiệm


0123456789001234567890%

Khách hàng hài lòng


0123456789001234567890

Giải thưởng uy tín


PHẦN MỀM CẤP CHỨNG NHẬN ISO

Chương trình quản lý cấp chứng chỉ ISO chuyên nghiệp hiện đại nhất mà

các khách hàng đang tìm kiếm


LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ


Vì sao phải dùng phần mềm?


Các tính năng nổi bật của phần mềm cấp chứng nhận ISO

Moss ISO là phần mềm chuyên quản lý cấp chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO được phát triển bởi Tech Moss giúp các doanh nghiệp cấp chứng chỉ quản lý từ khi thiết lập kế hoạch đánh giá, giao việc, kiểm soát tiến độ đến kết quả thực hiện. Phần mềm cấp chứng nhận ISO thường được áp dụng cho các công việc mang tính chất thường xuyên hoặc các dự án phát sinh mang tính thời điểm. Moss ISO vừa giúp kiểm soát quá trình thực hiện công việc vừa giúp doanh nghiệp quản lý nội bộ hoàn hảo.

Moss ISO là một sản phẩm được kết hợp từ việc đầu tư bài bản từ khâu thiết kế, nền tảng công nghệ tiên tiến và sự am hiểu sâu sắc nghiệp vụ quản lý cấp chứng chỉ ISO. Bằng khát vọng tiên phong, Moss ISO đang là sản phẩm đầu tiên trên thị trường giúp các đơn vị cấp chứng chỉ ISO quản lý quy trình làm việc.

Quản lý hợp đồng

Lưu trữ thông tin hợp đồng ( loại hình, mã hợp đồng, ngày ký, người môi giới, ngày chứng nhận, giá trị hợp đồng, thanh toán, công nợ, chức năng).

Phần mềm cấp chứng nhận ISO

Phân loại hợp đồng theo tình trạng, loại, thời gian.

Phần mềm cấp chứng nhận ISO

Tra cứu/thống kê hợp đồng theo: nhân viên phụ trách, thời gian, loại hợp đồng

Phần mềm cấp chứng nhận ISO

√  Theo dõi, cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn, trạng thái hợp đồng

Phần mềm cấp chứng nhận ISO

√  Thêm nhanh tác vụ riêng nhờ modul Tính năng ( sửa, xem nhật lý, xóa, đánh giá, thanh toán, chi phí, nhập khẩu)

Phần mềm cấp chứng nhận ISO

Quản lý khách hàng

√  Quản lý đa chiều mọi thông tin về khách hàng ( mã khách hàng, tên khách hàng, phân loại, ngày nhập, các tùy chọn sửa, xóa hoặc xem hợp đồng)

Phần mềm cấp chứng nhận ISO

Báo cáo khách hàng theo phân loại khách hàng ICB, CAC, đơn vị ngoài

Phần mềm cấp chứng nhận ISO

Quản lý đa chiều mọi thông tin về khách hàng ( mã khách hàng, tên khách hàng, phân loại, ngày nhập, các tùy chọn sửa, xóa hoặc xem hợp đồng)

Phần mềm cấp chứng nhận ISO

Quản lý đầu mối làm việc

Quản lý đầu mối làm việc

Quản lý chương trình đánh giá

√  Ghi nhận toàn bộ thông tin chương trình đánh giá: Tên khách hàng, mã hợp đồng, phạm vi sản phẩm, cán bộ quản lý hồ sơ, tiêu chuẩn sản phẩm, loại hình đánh giá, trạng thái thanh toán, danh sách chuyên gia tham gia đánh giá.

Ghi nhận toàn bộ thông tin chương trình đánh giá: Tên khách hàng, mã hợp đồng, phạm vi sản phẩm, cán bộ quản lý hồ sơ, tiêu chuẩn sản phẩm, loại hình đánh giá, trạng thái thanh toán, danh sách chuyên gia tham gia đánh giá.

Tự động tạo kế hoạch đánh giá theo khung mẫu sẵn các thông tin cần thiết

Tự động tạo kế hoạch đánh giá theo khung mẫu sẵn các thông tin cần thiết

Quản lý hiệu lực chứng chỉ.

Quản lý hiệu lực chứng chỉ.

Tự động nhóm những chương trình đánh giá cũng khách hàng, hợp đồng.

Cho phép tải các tài liệu liên quan

Cho phép tải các tài liệu liên quan

Quản lý khách hàng chờ đánh giá

Theo dõi khách hàng chờ đánh giá.

Theo dõi đầy đủ báo cáo chuyên gia đi đánh giá.

Tự động sinh ra kế hoạch đánh giá dựa trên hiệu chứng chỉ.

Quản lý khách hàng chờ đánh giá

√  Lưu trữ chi tiết thông tin thành phần đoàn đánh giá

Lưu trữ chi tiết thông tin thành phần đoàn đánh giá

Quản lý hồ sơ chờ thẩm xét

Theo dõi hồ sơ chờ thẩm xét: tình trạng/kết quả

Theo dõi hồ sơ chờ thẩm xét: tình trạng/kết quả

Lưu trữ việc thẩm xét hồ sơ, lên dự thảo và cấp chứng chỉ.

Cho phép in dự thảo chứng chỉ và giấy chứng nhận.

cho phép in dự thảo

Quản lý nhân sự, chuyên gia và lịch làm việc

Quản lý hồ sơ nhân sự, vị trí làm việc, phòng ban, chức vụ, thâm niên.

Quản lý hồ sơ nhân sự, vị trí làm việc, phòng ban, chức vụ, thâm niên.

Quản lý danh sách chuyên gia tham gia chương trình đánh giá dự án: tên, tuổi, mã chuyên gia, kiến
thức, chức vụ, lựa chọn Nace code

Quản lý danh sách chuyên gia tham gia chương trình đánh giá dự án: tên, tuổi, mã chuyên gia, kiến thức, chức vụ, lựa chọn Nace code

Quản lý hồ sơ nhân sự, vị trí làm việc, phòng ban, chức vụ, thâm niên.

Quản lý hồ sơ nhân sự, vị trí làm việc, phòng ban, chức vụ, thâm niên.

Xây dựng và lưu trữ hợp đồng lao động

Xây dựng và lưu trữ hợp đồng lao động

Quản lý chi phí, công nợ, thu chi

√ Kiểm soát mọi loại chi phí phát sinh tương đương với từng dự án đánh giá

√  Tính phần trăm hoa hồng dự án cho các đầu mối, bộ phận

Tính phần trăm hoa hồng dự án cho các đầu mối, bộ phận

Thu hồi công nợ khách hàng

Thu hồi công nợ khách hàng

Theo dõi trạng thái thanh toán theo công văn, hóa đơn, khách hàng

Theo dõi trạng thái thanh toán theo công văn, hóa đơn, khách hàng

Hệ thống cảnh báo nhắc nhở thông minh

√ Cảnh bảo kế hoạch chờ đánh giá .

Cảnh báo hồ sơ thẩm xét cần xử lý.

Cảnh báo công việc sắp quá hạn.

Cảnh bảo công việc cần thực hiện.

Cảnh bảo chứng chỉ sắp hết hạn.

Cảnh báo

Hỗ trợ in ấn theo mẫu mọi dữ liệu trên phần mềm

Mẫu in chương trình đánh giá.

In dự kiến đoàn đánh giá.

Quyết định thành lập đoàn đánh giá.

Mẫu in xác nhận phạm vi.

In quyết định chứng nhận.

Quyết định đình chỉ chứng nhận.

Thông tin thanh toán

In ấn

Cảnh báo in ấn

Mẫu in ấn

Hệ thống báo cáo thông minh, khoa học

Báo cáo tổng hợp số hợp đồng đã ký kết.

Báo cáo chương trình đánh giá theo khách hàng, thời gian, người phụ trách.

Báo cáo kế hoạch đánh giá cần thực hiện.

Báo cáo công việc thử nghiệm, yêu cầu cần thử nghiệm.

Báo cáo kế hoạch thu chi.

Báo cáo Hồ sơ chờ thẩm xét

Báo cáo

Với nhiều tính năng nổi bật, phần mềm quản lý cấp chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO mang lại cho Qúy đối tác, doanh nghiệp giải pháp quản lý hiệu quả, tiết kiệm và chính xác nhất.

Thông tin liên hệ


Fanpage

Copyright by Tech Moss 2020. All rights reserved.

Liên hệ