Các phòng ban Tech Moss họp Tổng kết 6 tháng đầu năm 2020

30/06/2020
hop-phong-ban-tong-ket-6-thang-dau-năm-2020-tech-moss.jpg

(TECH MOSS) Ngày 30/06, tại văn phòng Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Moss đã diễn ra buổi họp Tổng kết 6 tháng đầu năm 2020. Trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tech Moss tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi tổng kết

Chủ tịch HĐQT- anh Đặng Trần Thùy phát biểu tại buổi Tổng kết

Chủ tịch HĐQT- anh Đặng Trần Thùy phát biểu tại buổi Tổng kết

Anh Trần Mạnh Cường- Giám đốc Công ty nhận xét về tình hình 6 tháng đầu năm

Anh Trần Mạnh Cường- Giám đốc Công ty nhận xét về tình hình 6 tháng đầu năm

Các phòng ban đưa ra báo cáo và lên kế hoạch mục tiêu

Các phòng ban đưa ra báo cáo và lên kế hoạch mục tiêu

Techmoss.vn

Thông tin liên hệ


Fanpage

Copyright by Tech Moss 2020. All rights reserved.